Gỗ đàn hương Ấn Độ: Vua của rừng

So vi tt c các loi g đàn hương khác, điu làm cho g đàn hương n Độ tr nên độc đáo nht là nó có nng độ santalol alpha và beta cao nht, cha 70-90% hp cht.

Alpha santalol được cho là chu trách nhim v bn cht tr liu ca du và beta santalol, mang li cho g đàn hương n Độ đặc tính khu giác tuyt đẹp ca nó. Điu này đã khiến g đàn hương n Độ được mnh danh là “Vua ca các loi g”, có th nhn dng bng mùi ngt, kem và g đặc trưng, ​​cũng như v ngoài “vàng lng” ca nó; mt cht lng trong sut, màu vàng nht đến trong sut và hơi nht.

Santalum album có ngun gc t Nam n Độ, Sri Lanka, Timor Leste và Indonesia và cũng được trng min bc Australia.

G đàn hương n Độ có mt lch s lâu dài và thiêng liêng, nhưng cũng có mt s thách thc trên đường đi.

Vic buôn bán bt hp pháp và khai thác quá mc loài này đã khiến loài này tr nên khan hiếm vào đầu nhng năm 1990, dn đến vic nó được Liên minh Bo tn Quc tế (IUCN) lit kê là loài d b tn thương vào năm 1998.

Tuy nhiên, hin nay ngun cung di dào hơn nh các đồn đin g đàn hương, ging như nhng đồn đin phía bc Australia, nơi có hơn 5,5 triu cây trên 12.000 ha đang phát trin mnh.

Ngun cung cp đáng tin cy hơn đã dn đến nhu cu v thành phn này tăng tr li, vi du và bt g đàn hương n Độ mang li vô s công dng trong các ng dng chăm sóc sc đẹp và cá nhân.

Nó là mt thành phn đa năng t nhiên tuyt vi cho chăm sóc da, được chng minh là làm gim các du hiu lão hóa, bo v da chng li tác động ca ô nhim và tia cc tím/ánh sáng xanh, đồng thi làm sáng và du da.

Các nhà nghiên cu phát hin ra rng khi tiếp xúc vi các tác nhân gây căng thng t môi trường, du g đàn hương n Độ đã ghi nhn mc gim các loi oxy phn ng tt hơn 30-40% so vi mc gim được ghi nhn t Vitamin E

 

Được đăng vào

Bài viết liên quan

Viết bình luận