Cây đàn hương - cây tâm linh kính tặng chùa Hoằng Ân- Tây Hồ

 
Là một cây gỗ mang giá trị tâm linh rất cao vì vậy đàn hương là một loại gỗ quý được các tăng ni, phật tử ít nhiều biết đến qua các trang sách nhà Phật. Với Ấn độ, cái nôi của phật giáo (cũng là quê hương của đàn hương) thì đàn hương trở nên phổ biến hơn trong các đền đài, chùa chiền. Ở Việt Nam, mặc dù đàn hương (chiên đàn) đã được sách nhà phật nhắc đến nhiều nhưng để sở hữu được loại cây quý này ở các chùa là chưa có.
 
 
Để kết nối giá trị tâm linh vốn có của đàn hương với các nhà chùa, ngày 05/07/2016 Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm đã có hoạt động tặng và trồng cây quý hiếm này tại chùa Hoằng Ân - Tây Hồ. Đây  được coi là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi các hoạt động mà Viện sẽ triển khai tại các chùa trong cả nước năm 2016.
 
Được đăng vào

Viết bình luận