Ký kết hợp tác toàn diện cùng Công ty cổ phần thương mại công nghệ Bình Minh

Ký kết hợp tác toàn diện cùng Công ty cổ phần thương mại công nghệ Bình Minh
 
 
Với phương châm cùng hướng tới một nền nông – lâm nghiệp bền vững, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực trình độ cao, sản xuất và kinh doanh sản phẩm chất lượng cao, ngày 10/10/2016, Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm và Công ty cổ phần thương mại công nghệ Bình Minh đã ký kết hợp tác toàn diện trên nguyên tắc nhằm xây dựng khung định hướng, tạo cơ hội cho các bên hợp tác, cùng phát triển trong các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật; hợp tác sản xuất và kinh doanh sản phẩm trong phạm vi năng lực và quyền hạn được quy định của mỗi bên với các nội dung chủ yếu sau:
- Trồng và phát triển cây đàn hương trên một số diện tích đất mà Công ty cổ phần Thương mại công nghệ  Bình Minh đang được giao quyền quản lý.
- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm liên quan đến cây đàn hương trong và ngoài nước.
- Trồng khảo nghiệm, đánh giá sự thích hợp và phát triển của cây đàn hương ở các vùng có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu khác nhau.
- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về sâm Ấn Độ tại Việt Nam.
- Trồng và phát triển một số loại thảo dược quý hiếm.
- Nghiên cứu và phát triển một số sản phẩm từ các cây thảo dược. Tổ chức sản xuất và thiết lập kênh phân phối chung cho các sản phẩm từ kết quả hợp tác giữa hai bên.
Hai bên cùng phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm giới thiệu thành tựu khoa học công nghệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đẩy mạnh việc ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu của mỗi bên để sản xuất sản phẩm và thương mại trên thị trường.
 
 
Đại diện hai bên Ông Sái Minh Đạo (Công ty cổ phần thương mại công nghệ Bình Minh) và
Trần Thị Hiếu (Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm) ký kết thỏa thuận.
 
Được đăng vào

Viết bình luận