Đảo Nêm, đảo Thẻ vàng xanh ngát màu đàn hương

Màu xanh hy vọng của tương lai đã bắt đầu được nhen lên từ ngày hôm nay. Những mầm cây non sẽ đâm chồi nảy lộc trên cả những vùng đất khô cằn sỏi đá. Và Đảo Nêm , Đảo Thẻ vàng trong tương lai không xa sẽ được...

Đọc thêm

Được đăng vào