BẢNG GIÁ THU MUA HẠT VÀ GỖ ĐÀN HƯƠNG NĂM 2021

Viện nghiên cứu cây Đàn hương và thực vật quý hiếm ban hành văn bản ngày 01 tháng 01 năm 2021 về việc thông báo giá thu mua Hạt và Gỗ cây Đàn hương Ấn Độ trong năm 2021.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Viện nghiên cứu cây Đàn hương và thực vật quý hiếm.

Được đăng vào

Viết bình luận