Cắt tỉa cây Đàn hương thế nào cho đúng?

Lõi gỗ - sản phẩm gỗ có giá trị nhất của cây Đàn hương, được hình thành trong tâm gỗ của thân cây thấp không có nhánh. Thông qua cắt tỉa hình thành từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 của cây, chúng ta cần phải tỉa cành để thúc đẩy một thân cây duy nhất và cải thiện cơ hội hình thành lõi gỗ của cây.

Phát triển lõi gỗ bắt đầu từ trong rễ và tiến lên thân cây chính. Một ngã ba thân cây thường sẽ làm chậm tốc độ phát triển lõi gỗ thẳng đứng bắt nguồn lên thân cây chính. Do đó, khối lượng gỗ thịt tại hai nhánh lớn thường là ít hơn so với một thân chính tương đương với kích thước.

Cắt tỉa tạo dáng cây non trẻ là phương pháp cắt tỉa hiệu quả nhất vì nó chỉ loại bỏ một số lượng rất nhỏ của sản xuất nguyên liệu lá quang hợp.

Một năm cần định kỳ cắt tỉa để đưa nó trở lại kiểu hình là cây với một thân cây chính duy nhất.

Biện pháp cắt tỉa: chia thân cây làm 3 phần tính từ phần thân sát mặt đất đến phần ngọn chính của cây. Dùng kéo bấm cành tỉa những cành thuộc 1/3 thân phía dưới và để lại cành thuộc 2/3 thân phía trên. Với những cây có xu hướng phân nhánh cạnh tranh với ngọn chính thì nên bấm phần đầu ngọn của cành phân nhánh để hãm sự phát triển, vươn dài của cành phân nhánh

Vật dụng cắt tỉa tạo tán phải bén sắc để tránh làm tổn thương tới mô cây tại vết cắt. Nên lựa chọn ngày khô ráo để cắt tỉa để tránh nấm bệnh xâm nhập vào cây qua vết cắt.

Được đăng vào

Viết bình luận