MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP HAY: HƯƠNG NHU - MACCA - ĐÀN HƯƠNG

Thưa các bác

Hôm nay tôi xin giới thiệu mô hình: HƯƠNG NHU - MACCA - ĐÀN HƯƠNG mà chúng tôi đang bắt đầu trồng tại Tuần Giáo, Điện Biên

Cây hương nhu được trồng trước, sau 4 tháng bắt đầu có nguồn thu. Sau khi cắt lứa thứ 3, đưa cây Macca và đàn hương vào trồng xen. Nên chọn cây cao trên 70 cm để trồng như vậy sự phát triển của cây hương nhu không ảnh hưởng gì đến cây Macca và đàn hương.

Macca được trồng với mật độ cây cách cây 7m. Hàng cách hàng 5m. Giữa 2 cây macca trồng xen một cây đàn hương. Mỗi hecta trồng được 280 cây Macca và 280 cây đàn hương.

Hương nhu thu ngay từ sau khi trồng 4 tháng và tiếp tục được thu sau 4 năm nữa, đàn hương thu lá được sau 1 năm trồng và thu hạt được sau 2 năm trồng. Macca sẽ thu được quả từ năm thứ 4. Dự kiến 1 hecta trồng, năm đầu tiên có thu nhập khoảng 100 triệu, các năm sau sẽ tăng thêm theo thời gian.

Chúc các bác có được những mô hình xen canh bền vững trong nông nghiệp

TS. Vũ Thoại

Được đăng vào

Bình luận

 • avatar

  This Link
  Most people concentrate on safeguarding their belongings throughout a step, but your walls are equally as prone to damage. Heavy, cumbersome furnishings can damage, damage or perhaps knock a opening in your walls while boxes as well as filthy products can leave marks where they can be found in contact with them. Doors, door frames and also stairs banisters are likewise in danger, and also damage to any of them can cost you. If you harm the walls or any structural component as you move out of your house, you might get on the hook to make repairs prior to the purchasers occupy. Likewise, those damages might cost you your down payment when you move out of a rental property. And also, if you damage the wall surfaces moving right into your brand-new house, you'll kick off your stay with a repair service. Thankfully, you can safeguard your walls from damage by complying with these practical suggestions. https://www.google.com/search?q=balisauna-co-il+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
 • avatar

  tariqh833gvi4.dgbloggers.com
  Wɑnt als een opdracht mеt betrekking tot een bepaald schip niet correct іs, dan kɑn dіt erg veel schade berokkenen. AMB Laswerken іѕ een kleіn lasbedrijf gelegen іn Nuenen vlak ƅij Eindhoven. http://tariqh833gvi4.dgbloggers.com/profile
 • avatar

  laswerkenallerlei97258.spintheblog.com
  Laswerken іs eeen specialiteit op zich. Naast һet maken van trapleuningen еn balustrades op maat en һet uitvoeren ѵan metaalconstructies қan u bij ons ook terecht voo aⅼle laswerken. Bijvoorbeeld tijdens een zondagse babbelnamiddag in ons Havenhuis. http://laswerkenallerlei97258.spintheblog.com/1582577/de-slimme-truc-van-laswerk-dat-niemand-bespreekt
 • avatar

  women
  I am generally searching for new facts upon this important issue, and am specifically delighted once I discover websites which might be well-written and well-researched. Thank you for offering this superb information, and I take a look forward to learning much more out of the weblog in the long term. http://h.uf.engkuangn.iu.Bi..u.k4.8@hsn.djuf.s.k.5.358.7.4.96.8.5www.privatemagazine.net/ar/node/12235/track
 • avatar

  Đặng Đình Sơn
  Không biết ở Nghệ An có trồng được không xin tư vấn giúp với nhé
 • avatar

  Mào lâm
  Ko biết t ở nậm nhùn lại châu có trồng đc ko bạn ơi
 • avatar

  zmVYklscPj
  ipGoFRAvfzxds
 • avatar

  KoOFdMqwLSz
  KNdxiQAekSf

Viết bình luận