Hành trình đến Việt Nam của Đàn hương Ấn Độ ( phần 3)

Phần 3: Việt Nam - Miền đất hứa của đàn hương Ấn Độ

Mặc dù mới được triển khai trồng tại Việt nam vào tháng 7/2015 nhưng đến nay đàn hương đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh trong cả nước và khả năng thích nghi với các vùng khí hậu rất khả quan.
Một số hình ảnh cây trồng:
Cây trồng vào tháng 8/2015 ở Đảo Nêm, Đảo Thẻ Vàng tại Quảng Ninh (ảnh chụp tháng 3/2016)
 

Cây trồng vào tháng 11/2015 tại Tuyên Quang (ảnh chụp tháng 3/2016)

 

Cây trồng vào tháng 11/2015 tại Bắc giang (ảnh chụp tháng 2/2016)

 

nh chụp cuối tháng 3/2016

 

Cây trồng vào tháng 10/2015 tại Đắclắc (ảnh chụp tháng 2/2016)


Cây trồng vào tháng 10/2015 tại Phú Yên (ảnh chụp tháng 2/2016)

Cây trồng vào tháng 10/2015 tại Hà Nội (ảnh chụp tháng 3/2016)

Cây trồng vào tháng 10/2015 tại Lâm Đồng (ảnh chụp tháng 3/2016)

Cây trồng vào tháng 09/2015 tại buôn Mê Thuật (ảnh chụp tháng 3/2016)

 

Ảnh chụp tháng 5/2016

Cây trồng vào tháng 10/2015 tại Đắc lắc (ảnh chụp tháng 7/2016)
 
 
 
Cây trồng vào tháng 10/2015 tại Lai Châu (ảnh chụp tháng 3/2016)

 

Cây trồng vào tháng 11/2015 tại Quảng Ngãi (ảnh chụp tháng 3/2016)

ảnh chụp tháng 7/2016

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận